آموزش جادوی سفید

درس اول آموزش جادوی سفید

هم اکنون بنده دروس آغازین درس جادوی سفید را آغاز نموده و به شما دانش اندوزان گرامی تدریس می کنم

در درس اول شما با پنج اصولیه ی اولیه جادوگری آشنا می شوید و با سیر آنها قدومهای اولیه جادوگری را طی

می کنند البته با طی آنها تنها از قسمتی از علوم جادوگری را طی کرده اید و بسیاری از علوم را هنوز یاد نگرفته اید

پنج اصول اولیه جادوگری عبارتند از :

1.عقل

2.فهم

3.قدرت

4.ذهن

5.تفکر

با فهمیدن نام های این پنج اصل اکنون به تفسیر قسمتی از اسرار نهفته این علم می پردازیم

1.عقل : وسیله ای که با آن می توانیم به تفسیر و تحلیل و تفکر علوم اولیه جادوگری بپردازیم و به  روش های

جادوگری پی برده و از اسرار آن مطلع شویم

2.فهم : تفهیم و ادراک کامل علوم جادوگری و اصل حقیقت به وجود آمدن علوم جادوگری

3.قدرت : مهمترین از پنج اصل قدرت اصل زیرا برای بدست آوردن قدرت جادوگری باید به این موضوع پی ببریم که چرا به علوم جادوگری روی آورده و نیاز به تبعیت از آن داریم و با سیر 2 اصل قبل به پله سوم رسیده و به تفکر درباره قدرت جادو می پدازیم به این گونه سوالها که چرا جادو به وجود آمده ؟ سرمنشاء جادوگری چیست و هدف از علم جادوگری چیست و ما چه نیازی به قدرت جادوگری داریم

4.ذهن : استفاده از جادو به وسیله قدرت ذهن زیرا اگر ما این اصل را یعنی تمرکز ذهن را نداشته باشیم هیچ گاه نمی توانیم جادوگر شویم یا حداقل جادوگری لایق و شایسته

زیرا بدون قدرت تمرکز هیچ طلسم و جادویی انجام نمی شود و یا اگر بشود معکوس انجام می گردد

تفکر : قدرتی که با آن میتوانیم با الهامات شروع به طلسم نویسی و آغاز جادوی های اولیه کرده و به دنیا جادوگری قدم بگذاریم

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 6:56  توسط دنیا  | 

آموزش جادوی سفید

به کلاس درسی مدرسه ی سحر و جادوگری دنیلاوند خوش آمدید

من خانم دنیا گودرزی استاد درس جادوگری آموزش جادوی سفیدتان هستم

امیدوارم که سالی خوشی و پر رونقی را با شما دانش اندوزان گرامی طی کنیم

با تشکر

معلم جادوگری درس آموزش جادوی سفید

خانم دنیا گودرزی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ساعت 6:44  توسط دنیا  |